นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้งานออนไลน์ในเว็บไซต์ https://amatas-home.com/ โดยเก็บรวบรวม ดูแลรักษา ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ หรือผู้เปิดบัญชีเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ซึ่งเรียกว่า “ผู้ใช้”)

ข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลจากผู้ใช้ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งจะอธิบายการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆไว้ในหัวข้อต่างๆเพื่อการสั่งซื้อสินค้า หรือยินดีตอบรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด โปรโมรชั่น หรือแนะนำสินค้าที่จัดจำหน่ายในเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่จริง และเบอร์โทรศัพท์ ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องใช้ชื่อบัญชีได้เช่นกัน

ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ URL Link / ISP เว็บบราวเซอร์ ที่ผู้ใช้เข้ามาหรือออกจากเว็บไซต์เราไป อาจรวมถึงชื่อบราวเซอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางเทคนิคของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อถึงเว็บไซต์ของเรา เช่น ระบบปฏิบัติการ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร
เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อปรับปรุงงานบริการลูกค้า – ข้อมูลของคุณช่วยให้เราตอบสนองต่อคำขอใช้บริการและสนองตอบความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เพื่อดูแลจัดการการส่งเสริมการขาย หรือวางแผนงานการตลาดอื่นๆ
  • เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้ หมายรวมถึงการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลที่ร้องขอ ข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ต้องการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า (ผู้ใช้งาน)

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร
เราใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีปฏิบัติด้านการเก็บรักษาและการประมวลผลข้อมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง เข้าแก้ไข เปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่นๆที่เก็บไว้ในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

การยอมรับต่อข้อกำหนด
หากผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรานั่นหมายถึงผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและนโยบายในการให้บริการนี้ นอกจากนี้หากมีการประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดหรือนโยบายใดๆแล้วผู้ใช้ยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยปริยาย