นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าทุกชิ้นที่สั่งซื้อมีการรับประกัน 14 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

  • หากสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพหีบห่อชำรุด เสียหาย ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้านั้นกับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ทันที
  • หากตรวจพบภายหลังว่าสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพชำรุด เสียหาย ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

กระบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  1. ถ่ายรูปหรือวิดีโอหีบห่อสินค้า สินค้าที่ชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯผ่านช่องทางอีเมล เฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ
  3. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 14 วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
  4. ต้องเป็นสินค้าที่ตรงกับรายละเอียด ปัญหาที่คุณสามารถขอคืนสินค้า/ คืนเงินได้ เท่านั้น
  5. สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน
  6. สินค้าต้องไม่เสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี
  7. สินค้าต้องไม่ถูกดัดแปลง ถูกซ่อมแซม บุบ ถลอก ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่เกิดจากผู้ใช้งานเอง