ข้ามไปยังเนื้อหา

ลูกค้าใหม่ลด 10% ใช้ code "AMATASNEW"

Homeyselect

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

ข้อตกลงทั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ใช้ เข้าถึง URL, การตอบแซท หรือข้อมูลทางสื่อสารทาง โซเชียล โดยมี ข้อกำหนด และเงื่อนไขคลอบคลุมถึงการจัดเก็บข้อมูล หรือการนำประมวลผลข้อมูล

คุณควรอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ ด้วยความรอบคอบโดยละเอียด ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้จะถูกผนวกเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ด้วยการอ้างอิง หากคุณเข้าใช้และ/หรือใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นั่นหมายความว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้และตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้โดยปริยาย กรณีที่มี ข้อสงสัย และต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ support@micronware.co.th

เราใช้ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมอย่างไร
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกจัดเก็บตามเหตุผลที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อ และได้ชี้แจงรายละเอียดไว้เพื่อความยินยอมในการให้ข้อมูลดังกล่าว 

การติดต่อกับทางบริษัท เรา โดยตรง ทางเรามีการ เรียกจัดเก็บ ข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลอื่นที่เช่น เอกสารแนบท้าย รวมถึงการลงทะเบียน เพื่อการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูล

  • เพื่อปรับปรุงงานบริการลูกค้า เพื่อสนองต่อคำขอเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เพื่อประมวลผล และปรับปรุง การให้บริการ
  • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุง ส่งเสริมการให้บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
  • เพื่อการติดต่อสื่อสาร ข้อมูล ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารทางการตลาด หรือส่งเสริมการขายอื่น ๆ
  • การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์
  • ป้องกัน การทุจริต ในด้านต่างๆ

เข้าใจหากคุณตัดสินใจที่จะทำการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ จะมีผลบังคับใช้กับคุณ และนอกจากนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้ก็จะมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อโดยรอบคอบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อ

Log File
กรณีที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ บนเว็ปไซต์ เช่น ข้อมูล ของ IP, บราว์เซอร์ที่ใช้งาน ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ท วันที่ เวลา ของการเข้าเยี่ยมชม เว็ปไซต์ การอ้างถึงเว็ปไซต์ที่ผ่านเข้ามาหรือออกไปยังที่หน้าเพจอื่นๆ จะถูกจัดเก็บ เพื่อการให้ประเมินความน่าจะเป็น หรือ เพื่อทราบข้อมูลด้านลักษณะครอบครัวหรือกลุ่มประชากรที่เข้ารับบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลังตามความเห็นสมควรของเราโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกประกาศในเว็บไซต์จะมีผลบังคับใช้ในทันที โดยที่คุณจะถูกแจ้งให้ตรวจสอบการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อยู่เสมอก่อนที่คุณจะเข้าใช้และ/หรือมีการใช้งานเว็บไซต์

การแจ้งเตือน
หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ คุณสามารถติดต่อสอบถามเราผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมล ตามรายละเอียดดังนี้
ที่อีเมล: support@micronware.co.th